لباس عروس :
ابتدا الگوي اوليه لباس رکابي را با قد تا زير با*سن رسم ميکنيم ( ابته قد را به دلخواه هم ميتوانيم بگيريم )  بعد براي روي هم امدن بالاتنه 1/4 با*سن خارج ميشويم و مطابق شکل بالاتنه را حالت ميدهيم . و بعد از اماده شدن الگو قسمتي را که بايد روي لباس چين بخورد  اوازمان بدهيم و بعد الگوي اوازمان داده شده را روي پارچه ميذاريم و پارچه را برش ميزنيم و بعد از برش قسمتهايي را که با  اوازمان مشخص کرديم چين ميدهيم که لباس به حالت اوليه خود برسد .
پشت لباس را از الگوي پشت لباس رکابي استفاده ميکنيم و قد ان را مطابق با جلو اندازه ميزنيم و مثل قسمت جلو از يک سمت ان 10 سانت بالا مي رويم و قسمت پايين ان را کج برش ميزنيم . و بايد براي قسمت پشت برش از کارو داشته باشيم که حلقه داشته باشد که رکابي که روي بازو افتاده به حلقه استين پشت و جلو دوخته شود  .
اگر در پروپ لباس يقه لباس به اندازه دلخواه شما نبود ان را همانجا علامت ميذاريم و يقه دلخواه را در تن پوش با صابون علامت گذاري ميکنيم و دوباره يقه را طبق سليقه خودتان برش بزنيد
طریقه دوخت بالاتنه : چون این لباس در قسمت اوازمان داده شده به صورت صاف هست و اندامی نشده نیاز داره که موقع پروپ اون رو اندامی و تنگ کنیم . ابتدا چپ و راست لباس رو بعد از پیلی دادن ( دقت کنید که باید هر دو طرف چپ و راست رو اوازمان بدید بعد به صروت پیلی اون رو چین بدید .) روی هم رد میکین م و درزهای پهلو  لباس رو به حالت معمولی  به پشت میدوزیم و بعد چون لباس در قسمت کمر و سیـ-ـنه زیاد میاد اون رو موقع پروپ اندامی میکنیم . که به این صورته که بالاتنه رو میپوشیم و هر جا  که لباس خصوصا در قسمت خط سیـ-ـنه و کمر زیاد که  اضافه بود اون رو میگیریم و با سوزن ته گرد مشخص میکین م .و یا با نخ و سوزن پهلو رو تو تن میدوزیم طوری که لباس چسب بدن بشه و حالت اندامی بگیره . بعد که ایرادات پهلو رو گرفتیم لباس رو از تن در میاریم و از روی چپه لباس قسمتهایی رو که کوک زدیم  ویا با سوزن ته گرد علامت گذاشتیم  با صابون خیاطی پر رنگ علامت گذاری میکنیم و بعد علامت گذاری ها رو بهم با خط کش وصل میکینم و  رد خط کشی ها رو چرخ میکنیم .

برش دامن : براي دامن زير لباس از دامن کلوش استفاده ميکنيم
براي دامن رو که حالت لنگي هم دارد از الگوي اوليه يک  دامن نيم کلوش استفاده ميکنيم و بعد از اينکه الگوي دامن نيم کلوش را کشيديم الگو را نصف ميکنيم و نصف ان را براي پشت در نظر ميگيريم و مطابق شکل ان را پشت بلند ميکنيم . ونصف ديگر دامن نيم کلوش را  براي قسمت جلو مطابق شکل به حالت لنگي در مياوريم
بعد از برش دامن تيکه هاي پشت و جلو را بهم از دو طرف پهلو ميدوزيم و مطلبق مدل قسمت جلو سمت چپ  دامن را چين ميدهيم و قسمت سمت راست را کمي چين ميدهيم و زير قسمت راست ميدهيم و دامن نيم کلوش رويي را به دامن کلوش زيري از قسمت کمر وصل ميکنيم .
براي لباس بايد يک ژپون تهيه کنيم براي ژپون اين لباس دامن از الگوي دامن نيم کلوش استفاده ميکنيم و پارچه ژپون را بعد از برش زدن پايين ان را بايد تو بدهيم و از ان فنر رد کنيم و کمر ان را کش بدوزيم 
نوشته شده توسط ارش در ۸۸/۱۰/۱۴ |